Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • vụ [gây] tai tiếng
  một loạt vụ tai tiếng về hối lộ đã dẫn đến sự sụp đổ của chính phủ
  điều xấu hổ; sự nhục nhã
  thật là xấu hổ khi bị đơn được tuyên bố là vô tội
  sự đồn đại; lời bàn tán
  have you heard the latest scandal?
  anh có nghe vụ đồn đại mới đây nhất không?

  * Các từ tương tự:
  scandal-bearer, scandalise, scandalize, scandalize, scandalise, scandalmonger, scandalmongering, scandalous, scandalously, scandalousness