Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

defamation /defə'mei∫n/  

  • sự nói xấu, sự bôi nhọ, sự làm mất danh dự