Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

embarrassment /im'bærəsmənt/  

 • Danh từ
  sự [làm] lúng túng, sự [làm] bối rối
  người làm lúng túng, điều làm bối rối
  he's an embarrassment to his family
  nó là một gã gây bối rối ngượng nghịu cho gia đình nó
  an embarrassment of riches
  lắm mối hay biết chọn mối nào