Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  trát, phết
  chị ta trát lên mặt một lớp phấn dày
  quần bết đầy bùn
  (khẩu ngữ) vẽ lem nhem
  Danh từ
  [lớp] vữa trát tường
  bức tranh vẽ lem nhem

  * Các từ tương tự:
  daube, dauber, daubery, dauby