Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

plaster /'plɑ:stə[r]/  /'plæstər/

 • Danh từ
  vữa (trát tường)
  the plaster will have to dry out before you can paint the room
  phải để cho vữa khô đã anh mới có thể sơn tường được
  (cách viết khác plaster of Paris) thạch cao
  she broke her arm weeks ago and it's still in plaster
  bà ta gãy cánh tay mấy tuần nay và nay vẫn còn bó thạch cao (bó bột)
  (cách viết khác sticking plaster) băng dính, băng keo
  Động từ
  trát vữa (vào tường)
  bôi một lớp dày lên; phết đầy
  tóc bôi một lớp dầu dày
  dán áp phích quảng cáo đầy thành phố
  bó thạch cao, bó bột
  plaster something down
  phết một lớp chất dính (chất ướt) lên cho nằm sát xuống
  plaster one's hair down
  chải đầu cho tóc nằm sát xuống

  * Các từ tương tự:
  plaster cast, plaster-work, plasterboard, plastered, plasterer, plastering, plastery