Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  vết bẩn, vết nhòe
  you've got a smudge of soot on your cheek
  anh bị một vết nhọ nồi ở má
  Động từ
  [làm] bẩn, [làm] nhòe
  tờ giấy đầy vết bẩn ngón tay
  wet ink smudge easily
  mực ướt dễ nhòe