Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

splotch /splɒt∫/  

 • (từ Anh, cách viết khác splodge)
  Danh từ
  vết bẩn (mực, sơn…); vệt (màu, ánh sáng)
  Động từ
  bôi bẩn

  * Các từ tương tự:
  splotchy