Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  tẩy, xóa
  erase pencil marks
  tẩy các dấu bút chì
  (nghĩa bóng) chị ta không thể xóa sự việc xảy ra ấy khỏi ký ức của mình

  * Các từ tương tự:
  erase character, erase key, erased, erasement, eraser, eraser head