Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  sự yếu, sự yếu ớt
  điểm yếu
  chúng ta ai cũng có những điểm yếu riêng
  sở thích ngông, (khẩu ngữ) máu
  have a weakness for fast cars
  có sở thích ngông (có máu) lái xe với tốc độ nhanh