Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    có vết, rạn nứt
    có chỗ hỏng
    không hoàn thiện, không hoàn mỹ