Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  vịnh
  the gulf of Mexico
  vịnh Mexico
  hố sâu, vực thẳm
  (bóng) hố sâu [ngăn cách]
  hố sâu ngăn cách hai lãnh tụ không thể nào lấp đi được

  * Các từ tương tự:
  gulf stream, gulfy