Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  sự giết thịt, sự mổ thịt (bò, lợn…)
  sự tàn sát, cuộc tàn sát
  the slaughter of innocent civilians
  cuộc tàn sát dân vô tội
  the slaughter on the road
  sự chết người do tai nạn giao thông
  (khẩu ngữ) sự thất bại hoàn toàn, sự thua hoàn toàn
  the total slaughter of the home team
  sự thua hoàn toàn của đội nhà
  Động từ
  giết thịt, mổ thịt
  tàn sát
  hàng ngàn người bị quân xâm lược tàn sát
  (nghĩa bóng, khẩu ngữ) đánh bại hoàn toàn (nhất là về thể thao)
  chúng tôi đã bánh bại họ hoàn toàn trong cuộc đấu hốc- cây

  * Các từ tương tự:
  slaughterer, slaughterhouse, slaughtering, slaughterous, slaughterously