Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

disconnect /'diskə'nekt/  

 • Động từ
  (disconnect A [from B])
  ngắt, cắt
  anh không trả tiền hóa đơn, họ sẽ cắt điện của anh đấy
  tổng đài, tôi bị cắt đường dây điện đàm rồi

  * Các từ tương tự:
  disconnect signal, disconnected, disconnectedly, disconnectedness, disconnecting, disconnecting switch, disconnection