Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

disengage /,disin'geidʒ/  

 • Động từ
  tháo ra, nhả ra
  disengage the gears when you park the car
  nhớ nhả số ra khi cho đỗ xe
  thôi chiến đấu (lính, tàu thủy)
  cả hai bên thôi chiến đấu sau khi đã chịu nhiều thiệt hại nặng

  * Các từ tương tự:
  disengaged, disengagement