Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (từ Mỹ color)
  màu sắc, màu
  "what colour is the sky?" "it's blue"
  "Bầu trời màu gì?" "màu xanh"
  you need more colour in this room
  em cần nhiều màu sắc hơn cho căn phòng này
  is the film in colour or black and white?
  phim đó là phim màu (có màu gì đó ngoài trắng đen) hay trắng đen?
  local colour
  màu sắc địa phương, sắc thái địa phương (của một tờ báo…)
  vẻ hồng hào tươi tắn
  the fresh air brought colour to her cheeks
  không khí trong mát đã làm cho má cô nàng tươi tắn hẳn lên
  she has a high colour
  cô ta có nước da hồng hào tươi tắn
  màu da
  be discriminated against on account of one's colour (on grounds of colour)
  bị kỳ thị vì màu da
  sự sống động
  her description of the area is full of colour
  sự mô tả của cô về vùng đó thật là sống động
  phong cách (âm nhạc)
  his playing lacks colour
  lối chơi của anh ta thiếu phong cách riêng
  colours
  (số nhiều) màu cờ, sắc áo (của một đội thể thao…)
  colours
  (số nhiều) giải thưởng
  giật được giải thưởng bóng đá
  colours
  (số nhiều)
  cờ (của một con tàu, một trung đoàn)
  chào cờ
  give (lend) colour to something
  làm tăng tính xác thực của điều gì
  những vết sẹo trên người anh làm cho lời khai của anh là đã bị hành hạ tăng thêm tính xác thực
  lose colours
  xem lose
  nail one's colours to the mast
  xem nail
  off colour
  không khỏe, khó ở
  feel a bit off colour
  hơi khó ở
  one's true colours
  xem true
  see the colour of somebody's money
  chắc chắn là ai có đủ tiền để trả
  đừng giao xe cho nó cho đến khi nào anh chắc chắn là nó có đủ tiền để trả
  trooping the colour
  xem troop
  under false colours
  xem false
  with flying colours
  xem flying
  Động từ
  (từ Mỹ color)
  tô màu
  colour a picture
  tô màu bức tranh
  đổi màu, ngả màu
  it is autumn and the leaves are beginning to colour
  bây giờ là mùa thu, lá cây đang bắt đầu đổi màu
  (chủ yếu dùng ở dạng bị động) làm méo mó; tác động tới
  cảm nghĩ cá nhân đã tác động tới sự xét đoán của nó
  colour [up] [at something]
  đỏ mặt
  chị ta đỏ mặt [lúng túng] trước những lời nhận xét của anh ấy
  colour something in
  tô màu
  đứa bé dùng bút chì tô màu mọi hình vẽ trên trang giấy

  * Các từ tương tự:
  colour bar, colour code, colour film, colour fringing, colour scheme, colour-blind, colour-blindness, colour-box, colour-cast