Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (cách viết khác pendant, pennon)
    cờ hiệu (của tàu biển, của một trường học, của danh hiệu quán quân…)