Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  (-ier; -iest)
  dốc đứng
  a steep path
  con đường dốc đứng
  a steep hill
  ngọn đồi dốc đứng
  (khẩu ngữ) quá mức, quá đáng
  a steep demand
  một đòi hỏi quá đáng
  I wouldn't pay £300 for his old carit's too steep
  tôi sẽ không bỏ ra 300 bảng mua cái xe cũ của anh ta, thật là quá đắt
  Động từ
  steep something [in something]
  ngâm nước, dầm
  steep onions in vinegar
  hành dầm giấm
  steep somebody(oneself, something) in something
  chìm ngập, đắm mình
  đắm mình trong ngu dốt
  anh ta đắm mình trong văn cổ Hy Lạp và La Mã

  * Các từ tương tự:
  steep-down, steepen, steeper, steeping, steepish, steeple, steeple chase, steeple chaser, steeple jack