Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  (cách viết khác dowse)
  cho vào nước, giội nước lên
  douse a fire
  giội nước dập lửa
  họ đùa vui, giội lên nó một thùng nước
  tắt (đèn)