Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  (-er; -est)
  thân, thân yêu, yêu quý
  my dear wife
  vợ yêu quý của tôi
  anh ta đã mất hết mọi thứ anh ta yêu quý
  dear old Paul!
  Paul yêu quý!
  Dear Sir
  thưa quý Ông thân yêu
  đắt
  quần áo đang ngày càng đắt hơn
  this shop is too dear for me
  cửa hàng đó giá quá đắt đối với tôi
  close (dear, near) to somebody's heart
  xem heart
  for dear life
  một cách mãnh liệt; một cách tuyệt vọng (như để cứu mạng sống của mình)
  run for dear life
  chạy thục mạng
  hold somebody (something)
  yêu quý; đánh giá cao
  I said farewell to those I hold dear
  tôi nói lời từ biệt những người yêu quý
  one's nearest and dearest
  xem near
  Phó từ
  đắt
  buy cheap and sell dear
  mua rẻ bán đắt
  cost somebody dear
  xem cost
  Danh từ
  người đáng yêu, người thân yêu
  isn't that baby a dear?
  cháu bé kia có đáng yêu không?
  thank youyou are dear
  cảm ơn anh, anh thật quý hóa quá
  come heremy dear
  lại đây đi, em thân yêu
  Thán từ
  trời ơi!
  dear meWhat a mess!
  trời ơi! Bừa bộn quá!

  * Các từ tương tự:
  Dear money, dear-bought, dearborn, dearest, dearie, dearly, dearness, dearth, deary