Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  lấp lánh, lóng lánh
  những viên kim cương của cô ta lấp lánh dưới ánh nến
  rạng rỡ; sắc sảo
  cô ta thực rạng rỡ trong đám cưới
  Danh từ
  sự lấp lánh; ánh lấp lánh
  sự rạng rỡ; sự sắc sảo

  * Các từ tương tự:
  sparkler, sparkless, sparklet