Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  (shone, hoặc ở nghĩa 3 shined)
  chiếu sáng, tỏa sáng; sáng
  mặt trăng đang chiếu qua cửa sổ
  mây tản ra và mặt trời tỏa sáng
  mặt anh ta sáng lên vì kích động
  chiếu, rọi
  cảnh sát cho rọi đèn pha vào ngôi nhà
  tôi ghét bị chiếu đèn vào mặt
  (khẩu ngữ) đánh bóng
  shine shoes
  đánh bóng giày
  shine brassware
  đánh bóng đồ đồng
  (+ at, in) sáng chói, nổi bật, tỏ ra xuất sắc (về mặt nào đó)
  anh ta là một tấm gương học tập siêng năng sáng chói
  tôi chẳng bao giờ xuất sắc về quần vợt cả
  a knight in shining armour
  xem knight
  make hay while the sun shines
  xem hay
  rise and shine
  xem rise
  Danh từ
  sự bóng, sự láng
  give your shoes a good shine
  hãy đánh giày anh cho thật bóng
  quần cũ này đũng đã nhẵn bóng
  come rain, come shine; rain or shine
  xem rain
  take a shine to somebody (something)
  bỗng dưng thích (ai, cái gì)
  I think that dog has taken a shine to meit follows me everywhere
  tôi nghĩ là con chó này bỗng dưng thích tôi, nó theo tôi khắp mọi chốn

  * Các từ tương tự:
  shiner