Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  (-ll-)
  (+ in, at) trội, giỏi, xuất sắc
  nó không bao giờ chơi [giỏi] hơn người khác
  rất giỏi ngoại ngữ
  excel oneself
  giỏi hơn bao giờ hết, trội hơn bao giờ hết
  bữa cơm thực là tuyệt, Jim ạ, anh thực sự giỏi nấu ăn hơn bao giờ hết

  * Các từ tương tự:
  excellence, Excellency, excellent, excellently, excelsior