Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (viết tắt Kt) hiệp sĩ (Anh, tước hiệu thấp hơn tòng nam tước; với "Sir" đặt trước tên gọi)
  hiệp sĩ James Hill
  (sử) hiệp sĩ (thời trung đại)
  (viết tắt Kt) quân mã (trong cờ vua)
  Động từ
  (chủ yếu dùng ở dạng bị động)
  phong hiệp sĩ (cho ai, ở Anh)

  * Các từ tương tự:
  knight errant, knight-errantry, Knight, Frank, knightage, knighthood, knightliness, knightly