Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

knightliness /'naitlinis/  

  • Danh từ
    tinh thần hiệp sĩ, tinh thần thượng võ; tính nghĩa hiệp, tính hào hiệp