Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  ánh sáng chói
  tránh ánh sáng chói đèn pha xe hơi
  cái nhìn giận dữ; cái nhìn trừng trừng
  the glare of publicity
  sự chú ý thường xuyên của báo chí, truyền hình
  Động từ
  (+ down) chói sáng lòa
  mặt trời chiếu ánh sáng chói lòa gay gắt từ một bầu trời quang đãng
  (+ at) nhìn giận dữ; nhìn trừng trừng
  glare defiance at somebody
  nhìn trừng trừng với vẻ thách thức giận dữ ai