Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  bập bùng, lung linh
  ánh nến lung linh
  ngọn lửa bập bùng
  (nghĩa bóng) thoảng qua, le lói (cảm xúc)
  một hy vọng mong manh vẫn còn le lói trong anh
  đu đưa, rung rinh
  lá cây rung rinh trong làn gió nhẹ
  Danh từ
  (thường số ít)
  sự rung rinh; sự lung linh
  the flicker of pictures on the cinema screen
  sự rung rinh của các hình trên màn ảnh
  sự thoảng qua, sự le lói
  a flicker of hope
  một tia hy vọng thoảng qua

  * Các từ tương tự:
  flicker-mouse, flickering