Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  nháy mắt, chớp mắt
  hắn chớp mắt trong ánh nắng chói chang
  anh có thể nhìn chằm chằm bao nhiêu lâu mà không chớp mắt?
  nhấp nháy
  những ngọn đèn bến cảng nhấp nháy ở phía chân trời
  blink the fact [that]
  nhắm mắt làm ngơ
  anh ta không nhắm mắt làm ngơ trước tình trạng nền kinh tế đất nước đang bị tổn thất
  blink something away (back)
  cố kìm, cố nén
  mặc dù đau cô ta vẫn dũng cảm cố kìm nước mắt
  Danh từ
  sự nháy mắt, sự chớp mắt
  ánh sáng nhấp nháy
  on the blink
  (khẩu ngữ)
  trục trặc (cỗ máy)
  máy giặt lại trục trặc rồi

  * Các từ tương tự:
  blinker, blinkered, blinkers, blinking, blinking cursor