Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  nhìn [từ vị trí cao] xuống; trông xuống
  phòng tôi trông xuống biển
  từ cửa sổ nhà họ, các người hàng xóm chúng tôi có thể nhìn xuống vườn nhà tôi
  không nhìn thấy; bỏ sót
  nó đã bỏ sót một lỗi chính tả ở trang đầu
  bỏ qua; lờ đi
  we can afford to overlook minor offences
  chúng tôi có thể bỏ qua những xúc phạm nhỏ