Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

blinkered /'bliŋkəd/  

  • Tính từ
    đeo miếng da che mắt (ngựa)
    (nghĩa bóng) thiển cận
    a blinkered attitude
    một thái độ thiển cận