Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  hoạt động, vận hành, chạy (máy)
  cỗ máy chạy (vận hành) suốt ngày đêm
  cho chạy, vận hành; điều khiển; thao tác
  anh ta vận hành thang máy
  operate machinery
  điều khiển máy móc
  có tác dụng; có hiệu lực
  the medicine did not operate
  thuốc đó không có tác dụng
  luật mới có hiệu lực từ ngày 1 tháng giêng
  điều khiển; quản lý
  they operate three factories
  họ điều khiển ba xí nghiệp
  (y học) mổ, phẫu thuật
  các bác sĩ đã quyết định mổ [cô ta] ngay lập tức
  hoạt động; đột kích; bố ráp; tuần tra; tác chiến (công an, quân lính)
  máy bay ném bom hoạt động từ các căn cứ ở miền Nam

  * Các từ tương tự:
  operated