Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • lớp (vải, gỗ, dán…)
  gỗ dán ba lớp
  dảnh, tao (bện nên dây thừng, sợi len đan…)
  len đan ba sợi
  Động từ
  (plied / paid)
  nắm và sử dụng (một dụng cụ, một vũ khí)
  kim chỉ vá may
  ply the oars
  chèo [thuyền]
  chạy [tuyến] đường (nào đó)
  tàu chạy đường Hải Phòng – Ô-đe-xa
  ply one's trade
  làm công việc của mình
  ply for hire
  đón khách (nói về xe, đò)
  tắc xi được phép đón khách ở nhà ga
  ply somebody with
  liên tục tiếp cho ai(đồ ăn, thức uống…)
  dồn dập đưa ra cho ai(câu hỏi…)
  hỏi ai dồn dập

  * Các từ tương tự:
  plyer, plywood