Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  nhăn nhó; cau mày
  nó nhăn nhó khi cô ta giẫm phải chân đau của nó
  I still wince at the memory of the stupid things I did
  tôi còn cau mày khi nhớ lại những điều ngốc nghếch mà tôi đã làm
  Danh từ
  (thường số ít)
  sự nhăn nhó; sự cau mày

  * Các từ tương tự:
  wincey, winceyette