Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

blinkers /'bliŋkəz/  

  • Danh từ
    (số nhiều, từ Mỹ blinders)
    miếng da che mắt (ngựa không cho nhìn ngang)