Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  lấp lánh
  sao lấp lánh trên trời
  long lanh
  mắt cô ta long lanh tinh nghịch
  Danh từ
  (the twinkle)
  sự lấp lánh; ánh sáng lấp lánh
  the twinkle of the stars
  ánh sánh lấp lánh của các vì sao
  ánh long lanh
  "I'm only teasing youhe said with a twinkle in his eyes
  "tôi trêu anh đấy", nó nói với ánh long lanh trong mắt
  chuyển động nhanh, bước lướt nhanh
  the twinkle of the dancers' feet
  bước lướt nhanh của chân vũ nữ