Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  tỏa ánh sáng lung linh
  ánh trăng lung linh trên mặt hồ
  Danh từ
  ánh sáng lung linh
  the shimmer of pearls
  ánh lung linh của những hạt ngọc trai

  * Các từ tương tự:
  shimmery