Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  làm hoa mắt (đen và bóng)
  tôi bị hoa mắt vì đèn pha của xe anh ta
  anh ta bị hoa mắt vì sắc đẹp của nàng
  Danh từ
  sự lộng lẫy, sự huy hoàng
  the theatre was a dazzle of bright lights
  nhà hát là cả một tập hợp ánh sáng chói lộng lẫy

  * Các từ tương tự:
  dazzler