Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  (từ cũ)
  làm cho vui thích, tiêu khiển; lôi cuốn
  du khách bị lôi cuốn bởi vẻ đẹp của phong cảnh
  nó làm chúng tôi vui thích với nhiều câu chuyện phiêu lưu mạo hiểm
  suốt cuộc hành trình, những cuộc trò chuyện hào hứng đã tiêu khiển chúng tôi
  đánh lừa, lừa dối
  họ bị đánh lừa phải giao cho nó những món tiền lớn

  * Các từ tương tự:
  beguilement