Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  /in'tri:g/
  dùng mánh khóe, âm mưu
  một số hội viên đã âm mưu làm cho viên thư ký bị đuổi việc
  kích thích tính tò mò, gợi thích thú
  những gì anh nói kích thích tính tò mò của tôi, kể thêm cho tôi nghe nữa đi
  Danh từ
  /'intri:g/
  /,in'tri:g/
  sự âm mưu; mưu đồ
  sự tằng tịu (với người có chồng)

  * Các từ tương tự:
  intriguer