Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

liaison /li'eizn/  

 • Danh từ
  mối liên lạc
  a liaison officer
  sĩ quan liên lạc
  (thường xấu) người liên lạc
  (thường xấu) sự tằng tịu