Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  người đại lý
  (thường số nhiều)
  tay sai, tay chân
  tác nhân
  chemical agent
  tác nhân hóa học
  (cách viết khác secret agent)
  điệp viên
  an enemy agent
  điệp viên của địch

  * Các từ tương tự:
  agent provocateur