Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

curiosity /kjʊəri'ɒsəti/  

 • Danh từ
  sự ham biết; sự tò mò
  out of curiosity
  vì tò mò
  he gave in to curiosity and opened the letter addressed to his sister
  anh ta không ghìm được tính tò mò và bóc thư của chị gái ra xem
  người kỳ lạ, vật kỳ lạ, vật quý hiếm
  curiosity killed the cat
  quá tò mò chết người được đấy!