Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

intimacy /'intiməsi/  

 • Danh từ
  sự thân thiết, sự mật thiết
  (tu từ) quan hệ tình dục
  intimacies
  (số nhiều)
  cử chỉ âu yếm