Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (từ Mỹ splendor /'splendə[r]/)
  vẻ rực rỡ; vẻ lộng lẫy; vẻ huy hoàng
  can the city recapture its former splendour?
  liệu thành phố này có lấy lại được vẻ huy hoàng xưa hay không?
  splendours
  (số nhiều)
  cảnh lộng lẫy; nét huy hoàng
  những cảnh lộng lẫy của thành La Mã

  * Các từ tương tự:
  splendourous