Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  sự sang trọng, sự xa hoa
  live a life of luxury
  sống một cuộc sống xa hoa
  hàng xa xỉ
  ta không đủ sức xài những món hàng xa xỉ
  in the lap of luxury
  xem lap

  * Các từ tương tự:
  Luxury taxes