Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

indulgence /in'dʌldʒəns/  

 • Danh từ
  sự được nuông chiều
  cuộc sống dễ dãi tự nuông chiều
  if I crave your indulgence for one moment
  nếu tôi xin anh được nói tiếp một tí nữa
  sự thỏa mãn
  constant indulgence in bad habits brought about his ruin
  sự luôn luôn thỏa mãn các thói quen xấu sẽ làm anh ta hư hỏng
  điều thích thú, cái thú
  a cigar after dinner is my only indulgence
  một điếu xì gà sau bữa cơm tối là cái thú duy nhất của tôi
  (tôn giáo) sự xá tội