Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

forbearance /'fɔ:'beərəns/  

  • Danh từ
    tính chịu đựng, lòng khoan dung