Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

sumptuousness /'sʌmpt∫ʊəsnis/  

  • Danh từ
    sự xa hoa; sự lộng lẫy