Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

swankiness /'swæɳkinis/  

  • Danh từ
    tính trưng diện; sự phô trương, sự khoe khoang