Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    đu đưa, rung rinh
    lập loè, lung linh, bập bùng