Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

burnish /'bɜ:ni∫/  

  • Động từ
    đánh bóng
    đồng thau [được] đánh bóng

    * Các từ tương tự:
    burnisher